Brussels Hoofdstedelijk Gewest

 • 27e Boek van het Rekenhof voorgelegd aan het Brussels Hoofdstedelijk Parlement en aan de Verenigde Vergadering van de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie
  volledige fiche, verslag, persbericht
 • 26e Boek van het Rekenhof voorgelegd aan het Brussels Hoofdstedelijk Parlement en aan de Verenigde Vergadering van de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie
  volledige fiche, verslag, persbericht
 • 25e Boek van het Rekenhof voorgelegd aan het Brussels Hoofdstedelijk Parlement en aan de Verenigde Vergadering van de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie
  volledige fiche, verslag, persbericht
 • 24e Boek van het Rekenhof voorgelegd aan het Brussels Hoofdstedelijk Parlement en aan de Verenigde Vergadering van de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie
  volledige fiche, verslag, persbericht
 • 23e boek van het Rekenhof voorgelegd aan het parlement van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest en aan de Verenigde Vergadering van de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie
  volledige fiche, verslag, persbericht
 • 22e boek van het Rekenhof voorgelegd aan het parlement van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest en aan de verenigde vergadering van de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie
  volledige fiche, verslag, persbericht
 • 21e boek van het Rekenhof voorgelegd aan het parlement van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest en aan de verenigde vergadering van de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie
  volledige fiche, verslag, persbericht
 • 20e boek van het Rekenhof voorgelegd aan het parlement van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest en aan de verenigde vergadering van de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie
  volledige fiche, verslag, persbericht
 • 19e boek van het Rekenhof voorgelegd aan het parlement van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest en aan de verenigde vergadering van de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie
  volledige fiche, verslag
 • 18e boek van het Rekenhof voorgelegd aan het parlement van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest en aan de verenigde vergadering van de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie
  volledige fiche, verslag
 • 17e boek van het Rekenhof voorgelegd aan het parlement van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest en aan de verenigde vergadering van de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie
  volledige fiche, verslag
 • 16e boek van het Rekenhof voorgelegd aan het parlement van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest en aan de verenigde vergadering van de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie
  volledige fiche, verslag
 • 15e boek van het Rekenhof voorgelegd aan het parlement van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest en aan de verenigde vergadering van de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie
  volledige fiche, verslag
 • 160e Boek van het Rekenhof. 14e Boek met opmerkingen en documenten voorgelegd aan de Brusselse Hoofdstedelijke Raad en aan de Verenigde Vergadering van de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie
  volledige fiche, verslag
 • 159e Boek van het Rekenhof. 13e Boek met opmerkingen en documenten voorgelegd aan de Brusselse Hoofdstedelijke Raad en aan de Verenigde Vergadering van de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie
  volledige fiche, verslag
 • 158e Boek van het Rekenhof. 12e Boek met opmerkingen en documenten voorgelegd aan de Brusselse Hoofdstedelijke Raad en aan de Verenigde Vergadering van de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie
  volledige fiche, verslag
 • 157e Boek van het Rekenhof. 11e Boek met opmerkingen en documenten voorgelegd aan de Brusselse Hoofdstedelijke Raad en aan de Verenigde Vergadering van de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie
  volledige fiche, verslag
 • 156e Boek van het Rekenhof. 10e Boek met opmerkingen en documenten voorgelegd aan de Brusselse Hoofdstedelijke Raad en aan de Verenigde Vergadering van de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie
  volledige fiche, verslag
 • 155e Boek van het Rekenhof. 9e Boek met opmerkingen en documenten voorgelegd aan de Brusselse Hoofdstedelijke Raad en aan de Verenigde Vergadering van de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie
  volledige fiche, verslag
 • Ontwerpordonnanties houdende de begrotingen voor 2023 van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest
  volledige fiche, verslag
 • Ontwerpordonnanties houdende de aanpassing van de begrotingen voor 2022 van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest
  volledige fiche, verslag
 • Steunmaatregelen voor ondernemingen en particulieren in het kader van de COVID-19-crisis - Steunmaatregelen van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, van de Franse Gemeenschapscommissie en van de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie
  volledige fiche, verslag, samenvatting, persbericht
 • Ontwerpordonnanties houdende aanpassing van de begrotingen voor het begrotingsjaar 2021 en van de begrotingen voor het begrotingsjaar 2022 van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest
  volledige fiche, verslag
 • Beheer van wegenwerken in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest
  volledige fiche, verslag, samenvatting, persbericht, abstract
 • Maatregelen voor de vrijwaring en het behoud van het architecturaal erfgoed in Brussel
  volledige fiche, verslag, samenvatting, persbericht
 • Premies voor de renovatie van het woonmilieu en voor de verfraaiing van gevels in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest
  volledige fiche, verslag, samenvatting, persbericht
 • Ontwerpordonnanties houdende aanpassing van de begrotingen voor het begrotingsjaar 2020 en van de begrotingen voor het begrotingsjaar 2021 van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest
  volledige fiche, verslag
 • Sustainable Development Goals - Agenda 2030 van de Verenigde Naties: implementatie,opvolging en rapportering door de overheden in België (preparedness review)
  volledige fiche, verslag, samenvatting, persbericht
 • Ontwerpordonnanties houdende aanpassing van de begrotingen voor het begrotingsjaar 2019 en van de begrotingen voor het begrotingsjaar 2020 van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest
  volledige fiche, verslag
 • Ontwerpordonnanties houdende aanpassing van de begrotingen voor het begrotingsjaar 2018 en van de begrotingen voor het begrotingsjaar 2019 van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest
  volledige fiche, verslag
 • Ontwerpordonnanties houdende aanpassing van de begrotingen voor het begrotingsjaar 2017 en van de begrotingen voor het begrotingsjaar 2018 van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest
  volledige fiche, verslag
 • Ontwerpordonnanties houdende aanpassing van de begrotingen voor het begrotingsjaar 2016 en van de begrotingen voor het begrotingsjaar 2017 van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest
  volledige fiche, verslag
 • Administratieve en geldelijke toestand van de personeelsleden van de Gewestelijke Ontwikkelingsmaatschappij voor het Brussels Hoofdstedelijk Gewest
  volledige fiche, verslag, samenvatting, persbericht
 • Ontwerpordonnanties houdende aanpassing van de begrotingen voor het begrotingsjaar 2015 en van de begrotingen voor het begrotingsjaar 2016 van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest
  volledige fiche, verslag
 • Ontwerpordonnanties houdende aanpassing van de begrotingen voor het begrotingsjaar 2014 en van de begrotingen voor het begrotingsjaar 2015 van het Brusselse Hoofstedelijk Gewest
  volledige fiche, verslag
 • Aankoop van verlaten gebouwen en renovatie van onbewoonbare gebouwen: subsidiëring van de gemeenten en OCMW’s
  volledige fiche, verslag, samenvatting, persbericht
 • Overheidsopdrachten van het Brussels Instituut voor Milieubeheer
  volledige fiche, verslag, persbericht
 • Verslag van het Rekenhof over de ontwerpen van aanpassing van de begroting 2013 en de ontwerpen van initiële begroting 2014 van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest
  volledige fiche, verslag
 • Waterzuiveringsstation Brussel-Noord - Exploitatie van de concessie van 2009 tot 2013
  volledige fiche, verslag, persbericht
 • Ontwerpen van ordonnantie houdende de begrotingen voor het jaar 2013 van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest
  volledige fiche, verslag
 • Subsidiëring van sociale verhuurkantoren en verenigingen voor integratie via de huisvesting
  volledige fiche, verslag, persbericht
 • Verslag van het Rekenhof over de ontwerpen van aanpassing van de begroting 2012 van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest
  volledige fiche, verslag
 • Verslag van het Rekenhof over de ontwerpen van aanpassing van de begroting 2011 en de ontwerpen van initiële begroting 2012 van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest
  volledige fiche, verslag
 • Verslag van het Rekenhof over het ontwerp van aanpassing van de begroting 2010 en over het ontwerp van initiële begroting 2011 van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest
  volledige fiche, verslag
 • Verslag van het Rekenhof over het ontwerp van aanpassing van de begroting 2009 en over het ontwerp van initiële begroting 2010 van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest
  volledige fiche, verslag
 • Administratief beheer van de steun voor wetenschappelijk onderzoek
  volledige fiche, verslag, persbericht
 • Waterzuiveringsstation Brussel-Noord: indienstneming, exploitatie en financiering van de concessie
  volledige fiche, verslag, persbericht
 • Economische expansiesteun
  volledige fiche, verslag, persbericht
 • Het Brusselse Waterzuiveringsstation Noord: uitvoering en financiering van de concesssieopdracht
  volledige fiche, verslag
 • Het Brusselse waterzuiveringsstation Noord. Gunning en financiering van de concessieopdracht
  volledige fiche, verslag, abstract
 • Overheidsopdrachten voor wegeninfrastructuur in Brussel
  volledige fiche, verslag, abstract
 • Ontwerpordonnanties houdende de begrotingen voor 2023 van de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie
  volledige fiche, verslag
 • Ontwerpordonnanties houdende de aanpassing van de begrotingen voor 2022 van de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie
  volledige fiche, verslag
 • Steunmaatregelen voor ondernemingen en particulieren in het kader van de COVID-19-crisis - Steunmaatregelen van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, van de Franse Gemeenschapscommissie en van de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie
  volledige fiche, verslag, samenvatting, persbericht
 • Ontwerpordonnanties houdende de aanpassing van de begrotingen voor het jaar 2021 en de begrotingen voor het jaar 2022 van de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie
  volledige fiche, verslag
 • Ontwerpordonnanties houdende de aanpassing van de begrotingen voor het jaar 2020 en de begrotingen voor het jaar 2021 van de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie
  volledige fiche, verslag
 • Sustainable Development Goals - Agenda 2030 van de Verenigde Naties: implementatie,opvolging en rapportering door de overheden in België (preparedness review)
  volledige fiche, verslag, samenvatting, persbericht
 • Ontwerpordonnanties houdende de aanpassing van de begrotingen voor het jaar 2019 en de begrotingen voor het jaar 2020 van de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie
  volledige fiche, verslag
 • Evaluatie van het beleid inzake daklozensteun in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest
  volledige fiche, verslag, samenvatting, persbericht
 • Ontwerpordonnanties houdende de aanpassing van de begrotingen voor het jaar 2018 en de begrotingen voor het jaar 2019 van de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie
  volledige fiche, verslag
 • Ontwerpordonnanties houdende de aanpassing van de begrotingen voor het jaar 2017 en de begrotingen voor het jaar 2018 van de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie
  volledige fiche, verslag
 • Ontwerpordonnanties houdende de aanpassing van de begrotingen voor het jaar 2016 en de begrotingen voor het jaar 2017 van de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie
  volledige fiche, verslag
 • Ontwerpordonnanties houdende de aanpassing van de begrotingen voor het jaar 2015 en de begrotingen voor het jaar 2016 van de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie
  volledige fiche, verslag
 • Ontwerpordonnanties houdende de aanpassing van de begrotingen voor het jaar 2014 en de begrotingen voor het jaar 2015 van de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie
  volledige fiche, verslag
 • Verslag van het Rekenhof over de ontwerpen van aanpassing van de begrotingen voor het jaar 2013 en van de begrotingen voor het jaar 2014 van de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie
  volledige fiche, verslag
 • Ontwerpordonnantie houdende de aangepaste begrotingen voor het jaar 2012 en de begrotingen voor het jaar 2013 van de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie
  volledige fiche, verslag
 • Verslag van het Rekenhof over de ontwerpen van aanpassing van de begrotingen voor het jaar 2011 en van de begrotingen voor het jaar 2012 van de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie
  volledige fiche, verslag
 • Evaluatie van de tenuitvoerlegging van de ordonnantie van 21 november 2006 houdende de bepalingen die van toepassing zijn op de begroting, de boekhouding en de controle
  volledige fiche, verslag, persbericht, abstract
 • De financiering van de ziekenhuisinfrastructuur
  volledige fiche, verslag, persbericht, abstract
 • Verslag van het Rekenhof over de ontwerpen van aanpassing van de begrotingen voor het jaar 2010 en over de ontwerpbegrotingen voor het jaar 2011 van de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie
  volledige fiche, verslag
 • Verslag van het Rekenhof over de ontwerpen van aanpassing van de begrotingen voor het jaar 2009 en over de ontwerpbegrotingen voor het jaar 2010 van de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie
  volledige fiche, verslag
 • Verslag van het Rekenhof over de ontwerpen van de tweede aanpassing van de begrotingen van het jaar 2022 en over de ontwerpbegrotingen van het jaar 2023 van de Franse Gemeenschapscommissie
  volledige fiche, verslag
 • Het door de Franse Gemeenschapscommissie ingericht onthaaltraject voor nieuwkomers – Tenuitvoerlegging en financiering
  volledige fiche, verslag, samenvatting, persbericht, abstract
 • Verslag van het Rekenhof betreffende de ontwerpen van decreet en van verordening tot aanpassing van de begrotingen voor het jaar 2022 van de Franse Gemeenschapscommissie
  volledige fiche, verslag
 • Steunmaatregelen voor ondernemingen en particulieren in het kader van de COVID-19-crisis - Steunmaatregelen van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, van de Franse Gemeenschapscommissie en van de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie
  volledige fiche, verslag, samenvatting, persbericht
 • Verslag van het Rekenhof over de ontwerpen van aanpassing van de begrotingen van het jaar 2021 en over de ontwerpbegrotingen van het jaar 2022 van de Franse Gemeenschapscommissie
  volledige fiche, verslag
 • Verslag van het Rekenhof over de ontwerpen van aanpassing van de begrotingen van het jaar 2020 en over de ontwerpbegrotingen van het jaar 2021 van de Franse Gemeenschapscommissie
  volledige fiche, verslag
 • Sustainable Development Goals - Agenda 2030 van de Verenigde Naties: implementatie,opvolging en rapportering door de overheden in België (preparedness review)
  volledige fiche, verslag, samenvatting, persbericht
 • Verslag van het Rekenhof over de ontwerpen van aanpassing van de begrotingen van het jaar 2019 en over de ontwerpbegrotingen van het jaar 2020 van de Franse Gemeenschapscommissie
  volledige fiche, verslag
 • Implementering van de interne controle inzake subsidies bij de Franse Gemeenschapscommissie
  volledige fiche, verslag, persbericht
 • Verslag van het Rekenhof over de ontwerpen van aanpassing van de begrotingen van het jaar 2018 en over de ontwerpbegrotingen van het jaar 2019 van de Franse Gemeenschapscommissie
  volledige fiche, verslag
 • Verslag van het Rekenhof over de ontwerpen van aanpassing van de begrotingen van het jaar 2017 en over de ontwerpbegrotingen van het jaar 2018 van de Franse Gemeenschapscommissie
  volledige fiche, verslag
 • Verslag van het Rekenhof over de ontwerpen van aanpassing van de begrotingen van het jaar 2016 en over de ontwerpbegrotingen van het jaar 2017 van de Franse Gemeenschapscommissie
  volledige fiche, verslag
 • Voorafbeelding van de resultaten van de uitvoering van de begrotingen van de Franse Gemeenschapscommissie voor het jaar 2015
  volledige fiche, verslag
 • Verslag van het Rekenhof over de ontwerpen van aanpassing van de begrotingen van het jaar 2015 en over de ontwerpbegrotingen van het jaar 2016 van de Franse Gemeenschapscommissie
  volledige fiche, verslag
 • Voorafbeelding van de resultaten van de uitvoering van de begrotingen van de Franse Gemeenschapscommissie voor het jaar 2014
  volledige fiche, verslag
 • Verslag van het Rekenhof over de ontwerpen van aanpassing van de begrotingen van het jaar 2014 en over de ontwerpbegrotingen van het jaar 2015 van de Franse Gemeenschapscommissie
  volledige fiche, verslag
 • Voorafbeelding van de resultaten van de uitvoering van de begrotingen van de Franse Gemeenschapscommissie voor het jaar 2013
  volledige fiche, verslag
 • Verslag van het Rekenhof over de ontwerpen van aanpassing van de begrotingen van het jaar 2013 en over de ontwerpbegrotingen van het jaar 2014 van de Franse Gemeenschapscommissie
  volledige fiche, verslag
 • Brusselse Franstalige Dienst voor Personen met een Handicap – Controle van de rekeningen van de jaren 2008 tot en met 2010
  volledige fiche, verslag, persbericht
 • Voorafbeelding van de resultaten van de uitvoering van de begrotingen van de Franse Gemeenschapscommissie voor het jaar 2012
  volledige fiche, verslag
 • Voorafbeelding van de resultaten van de uitvoering van de begrotingen van de Franse Gemeenschapscommissie voor het jaar 2011
  volledige fiche, verslag
 • Verslag van het Rekenhof over de ontwerpen van aanpassing van de begrotingen van het jaar 2011 en over de ontwerpbegrotingen van het jaar 2012 van de Franse Gemeenschapscommissie
  volledige fiche, verslag
 • Subsidiëring van de ambulante diensten
  volledige fiche, verslag, persbericht, abstract
 • Voorafbeelding van de resultaten van de uitvoering van de begrotingen van de Franse Gemeenschapscommissie voor het jaar 2010
  volledige fiche, verslag
 • Verslag van het Rekenhof over de ontwerpen van aanpassing van de begrotingen voor het jaar 2010 en over de ontwerpbegrotingen voor het jaar 2011 van de Franse Gemeenschapscommissie
  volledige fiche, verslag
 • Voorafbeelding van de resultaten van de uitvoering van de begrotingen van de Franse Gemeenschapscommissie voor het jaar 2009
  volledige fiche, verslag
 • Controle van de rekeningen 2006 en 2007 van de Dienst Opleiding KMO
  volledige fiche, verslag, persbericht
 • Brusselse Franstalige Dienst voor Personen met een Handicap – Controle van de rekeningen van de jaren 2005, 2006 en 2007
  volledige fiche, verslag, persbericht
 • Controle van de rekeningen 2003 tot 2007 van het Centrum voor Functionele Revalidatie Étoile polaire
  volledige fiche, verslag, persbericht
 • Verslag van het Rekenhof over de ontwerpen van aanpassing van de begrotingen voor het jaar 2009 en over de ontwerpbegrotingen voor het jaar 2010 van de Franse Gemeenschapscommissie
  volledige fiche, verslag
 • Onderzoek naar de toekenning van en het toezicht op de besteding van de gereglementeerde en facultatieve subsidies ten laste van de verordenende begroting van de Franse Gemeenschapscommissie
  volledige fiche, verslag
 • De Franstalige Brusselse dienst voor gehandicapten
  volledige fiche, verslag
 • De Franstalige Brusselse dienst voor gehandicapten
  volledige fiche, verslag

Vindt u op deze pagina niet wat u zoekt, raadpleeg dan onze veelgestelde vragen.