Mandatenlijsten en vermogensaangiften

 

Voor de mandatarissen:U kan uw mandatenlijst in Regimand registreren tot uiterlijk 31 oktober 2020. De papieren vermogensaangiften kunnen aangetekend worden opgestuurd of worden gedeponeerd bij de griffie van het Rekenhof, op alle werkdagen van 9u30 tot 12u ofwel na afspraak (adres: Naamsestraat 3 te 1000 Brussel). Een geactualiseerde versie van het Vademecum en de FAQ is beschikbaar op onze de website.
U kan de griffie contacteren via het e-mailadres info.regimand@ccrek.be.

Voor de informatieverstrekkers: Regimand is afgesloten.

 

 

Openbare mandatarissen (parlementsleden, regeringsleden en de leidinggevenden van hun kabinetten, provinciegouverneurs, burgemeesters en schepenen, bestuurders van intercommunale verenigingen…) en leidinggevende ambtenaren bij de administraties en openbare instellingen moeten jaarlijks de lijst van hun mandaten, ambten en beroepen elektronisch meedelen aan het Rekenhof, evenals de aan die functies gekoppelde vergoeding (bruto jaarbedrag of grootteorde in vork).

Daarnaast moeten openbare mandatarissen en hoge ambtenaren in bepaalde gevallen een vermogensaangifte deponeren bij het Rekenhof, dat deze onder gesloten enveloppe bewaart.

Het Rekenhof publiceert jaarlijks de lijsten van mandaten, ambten en beroepen, en de lijst van personen die in gebreke zijn gebleven met hun mandatenlijst of hun vermogensaangifte op zijn website en in het Belgisch Staatsblad.