Actua

Rekenhof publiceert mandatenlijsten

14 februari 2022

Zo goed als alle openbare mandatarissen hebben in 2021 hun mandatenlijst en vermogensaangifte voor mandaten uitgeoefend in 2020 bij het Rekenhof ingediend. Dat blijkt uit de jaarlijkse drie lijsten die het Rekenhof vandaag in het Staatsblad en op zijn website publiceert. In 2021 hebben 53 aangifteplichtigen geen mandatenlijst ingediend (tegenover 55 in 2020 voor de mandaten 2019). Ook het aantal dat geen vermogensaangifte indiende is verder gedaald naar 7 (tegenover 45 in 2020).

Dit persbericht geeft uitleg bij de gepubliceerde gegevens.