Welkom op de website van het Belgische Rekenhof

U vindt op onze website een voorstelling van de instelling. U kunt er ook de boeken en rapporten die aan de parlementen worden toegezonden raadplegen en de arresten die het Rekenhof heeft uitgesproken tegenover rekenplichtigen.

UITGELICHT

Actua
  • Het Rekenhof werft 8 financieel auditors
    Lees meer
  • Overhandiging Activiteitenverslag over 2021
    Lees meer
  • Rekenhof behaalt ISO 9001:2015-certificaat
    Lees meer

Recente publicaties